Chew เอ้ อะไรน้าคุ้นจังงงงง!!! วันนี้น้องมายด์มาบอกค่าา จะได้ไม่ลืม

Chew
.
ใช้อย่างไงน้าาาาา
ตามน้องมายด์มาดูกันเลยค่า
.
Chew
ชูว์
เคี้ยว
.
She is chewing bubble gum.
ชี – อีส – ชูว์ยิ่ง – บับเบื้ล – กัม
เธอกำลังเคี้ยงหมากฝรั่งอยู่

About minadmin

Check Also

จะทำสวนสไตล์อังกฤษจะใช้คำไหนดีนะ Garden หรือ Yard ดี ไม่ยากน้องมายด์จะบอกให้ค่ะ!!!

Garden vs Yard . คำไหนแปลว่าอะไร แล้วใช้ยังไงน้า ตามน้องมายด์มาดูกันเลยค่า . Garden การ์เดิ่น สวน/ไร่ Everything is nice in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *