แจ้งโอนเงินสัมมนา Mind English on tour Live in Chiangmai

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์